Biodanza – co oznaczają 2 podstawowe pojęcia: facylitator oraz vivencia?

Biodanza – co oznaczają 2 podstawowe pojęcia: facylitator oraz vivencia?

Biodanza Systemu Rolando Toro to naukowo opracowana metoda rozwojowa, która zafascynowała mnie kilka lat temu. Od 3 lat zgłębiam jej tajniki w pierwszej polskiej Szkole Biodanzy IBF. Będę dzielić się z Wami moją fascynacją i pisać o biodanzie na blogu.

Dlaczego biodanza?

To metoda oparta o naukowy model teoretyczny, która kontaktując nas z naszymi instynktami w łagodny sposób wprowadza do naszego życia harmonię i dobrostan.

Biodanza wkroczyła do Polski i zadomawia się na dobre. Są już osoby, które prowadzą zajęcia w naszym ojczystym języku. Jako praktykantka Szkoły Biodanzy IBF w Polsce w superwizji Micaeli Bianco i Agnieszki Sut również otrzymałam uprawnienia do prowadzenia sesji biodanzy i prowadzę je po polsku.

Etymologia nazwy

Biodanza to nazwa złożona z 2 członów. Greckie „bios”, czyli życie, łączy się z hiszpańskim „danza” – taniec, ale rozumiany nie jako układ kroków, ale jako naturalny ruch do muzyki. Często mówi się o niej „taniec życia”.

Metoda przywędrowała ze świata i przyniosła ze sobą obco brzmiące słowa, których używamy podczas zajęć, a które nie mają jednego jednoznacznego odpowiednika w języku polskim. 

Dlatego pozwoliłam sobie niżej wyjaśnić znaczenie 2 podstawowych dla języka biodanzy terminów.

Facylitator i vivencia – wyjaśnienie terminów

Na każdych zajęciach tej metody przewijają się 2 obcobrzmiące słowa – facylitator oraz vivencia.

1.     FACYLITATOR:

Facilitatacja to wszechstronne wspieranie i ułatwianie procesów w grupie.

Facylitator to osoba, która pomaga grupie ludzi lepiej współpracować, zrozumieć wspólne cele i zadania.

Dlaczego nie nauczyciel lub instruktor? Lub po prostu osoba prowadząca…?

Używa się wszystkich powyższych słów na określenie osoby, która zaplanowała proces biodanzy i przeprowadza przez niego uczestników. Jednak obco brzmiące słowo „facylitator” niesie z sobą jeszcze jeden odcień znaczeniowy – mianowicie „ułatwianie”. Facylitator jest osobą, która ułatwia uczestnikom wejście w proces, ale nie robi tego za nich. Nie daje gotowego rozwiązania, ale pomaga zainteresowanej osobie wykorzystać jej własne zasoby. To daje każdemu możliwość decydowania o sobie i stopniu swojego zaangażowania. Facylitator jest osobą, która daje narzędzia i czuwa nad bezpieczeństwem procesu.

W języku polskim nie ma jednoznacznego odpowiednika słowa facylitator, dlatego używamy terminu obcego.

2.     VIVENCIA:

z hiszpańskiego – to doświadczanie czegoś, przeżycie.

W języku biodanzy „vivencia” oznacza intensywne doświadczanie tu i teraz, chłonięcie wszystkimi zmysłami rzeczywistości wokół nas i w nas samych.

To ważne słowo w biodanzie. I jak do tej pory nie udało się znaleźć jednoznacznego odpowiednika w języku polskim, dlatego używamy określenia hiszpańskiego.

Vivencią nazywamy zarówno pojedyncze ćwiczenie, jak i całą sesję.

Twórca metody – Rolando Toro Araneda – tworząc jej naukowy model teoretyczny wyodrębnił 5 linii vivencii, przeplatających się w każdej sesji: witalność, kreatywność, uczuciowość, seksualność i transcendencja. Zdaniem twórcy biodanzy do zdrowego i szczęśliwego życia potrzebujemy każdego z wymienionych elementów. Dlatego na każdych zajęciach biodanzy łagodnie stymulujemy je wszystkie.

Więcej o poszczególnych liniach vivencii napiszę wkrótce.

Jeśli macie pytania, zapraszam do kontaktu.

fot. Magdalena Mogielnicka

Dodaj komentarz